Профессиональная оценка
имущества в короткие сроки!
В жизни как и в стрельбе одна из составляющих успеха - правильная оценка от расстояния до цели.
Буча, Горького, 8 (066) 450-30-40   

Експертна оцінка земель сільськогосподарського призначення

30 августа 2009г. 21:27
Визначення та реалізація приватної форми власнисті на землю є кроком до формування ринку землі, оскільки власність дає право володіння, користування і розпорядження нею.

Необхідність його встановлення полягає у тому, що в умовах ринкових відносин, ринок капіталів, предметів споживання і послуг, засобів виробництва, в тому числі і землі, є обов’язковим.

В Україні тривають перші спроби формування стабільного ринку землі. Однією з основних умов його успішного функціонування є створення інфраструктури, яка повинна включати в себе органи, які займаються оцінкою земельних угідь, їх реєстрацією, а також обмеженнями, пов’язаними з переходом прав власності на землю. Проте основним питанням, яке потребує детального вивчення і вирішення, є проблема ціни землі, зокрема сільськогосподарського призначення. Існуюча нормативна грошова оцінка земель, яка розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів служить для встановлення земельного податку та визначення мінімальної величини орендної плати.

Варто зазначити, що розрахована за цим способом оцінна вартість не дає реальної, стосовно сьогоднішніх умов, ціни земель, оскільки економічні чинники (диференціальний дохід) в багатьох аспектах не відображали реальної картини стану земель сільськогосподарського призначення навіть на час здійснення економічної оцінки. В умовах ринку земельних ресурсів дана нормативна оцінка може застосовуватись при укладанні цивільно–правових угод, а визначення ціни (початкової або стартової аукціонної) необхідно здійснювати шляхом проведення експертної оцінки сільськогосподарських земель.

Процедура здійснення експертної оцінки – це впорядкований процес, який передбачає формулювання задачі, обгрунтування методики, інформаційної бази та визначення, враховуючи вказані складові, реальну вартість ділянки. Серед названих найважливішими складовими є визначення інформаційної бази та вибір доцільних методичних підходів оцінки.

Інформаційною базою для оцінки земельних ділянок є відомості державного земельного кадастру (про правовий режим земельних ділянок, функціональне використання, їх бонітетна, економічна та грошові оцінки, місцезнаходження, кількісна і якісні характеристики); дані обласних зональних агрохімлабараторій (результати агрохімобстеженя); проект відведення земельної ділянки; відомості про природні та екологічні властивості земельної ділянки (природні і набуті в процесі її цільового використання). Зібрані дані повинні бути проаналізовані в контексті викорисьовуваних до оцінки підходів.

На сьогодні їх існує декілька і грунтуються на:

зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок;

капіталізації чистого доходу;

урахування витрат на спорудження об’єкта нерухомого майна на земельній ділянці;

грошовій оцінці земель за Методикою грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року № 525, і Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (грошова оцінка нормативна).

   

Услуги оценки


5 верных причин выбрать нас:
1.Мы работаем Оперативно
В кратчайшие сроки Вы получаете отчет об оценке со всей необходимой сопутствующей документацией.

2.Мы учитываем все Ваши пожелания,
условия на этапе сбора информации об объекте оценки – Вы получаете отчет об оценке с учетом всех максимально- возможных пожеланий и требований.

3.Опыт более 10 лет
мы используем накопленные знания и совершенствуем их, чтобы экономить Ваше время и средства.

4.Доступная цена
Стоимость наших услуг на рынке очень лояльна, а результат всегда точен.

5.Мы настроены на успех — свой и Ваш!
     
Оценка транспортных средств – автомобили, мотоциклы, спецтехника, автобусы, грузовой транспорт, прицепы.
Оценка объектов недвижимости – квартиры, дома, гаражи, офисные, производственные помещения, магазины.
Оценка земли, земельных участков – землевладения предприятий, организаций, частных лиц.
Оценка оборудования, метриальных ценностей – компьютеры, офисная техника, станки, оборудование и т.д.
Оценка ущерба автомобиля при ДТП – Оценка ущерба авто от дтп, оценка остального транспорта после дтп, независимая экспертиза автомобиля.
Оценка ущерба квартиры – Оценка ущерба при заливе, оценка ущерба при затоплении.
© Добра оцінка. Киев. 2009-2021
Карта сайта